Kreatywność - Innowacje - Zmiany

ZAWSZE MUSISZ DĄŻYĆ DO INNOWACJI.

Fundacja Akcelerator Innowacji działa na rzecz efektywnego wspierania procesu wdrażania innowacji w Polsce. Cel ten jest realizowany poprzez inspirowanie, inicjowanie, wspieranie innowacyjnych pomysłów we wszystkich sferach życia,  jako czynnika stymulującego wszechstronny rozwój polskiej gospodarki. Fundacja promuje i wspomaga prywatną przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju. Fundacja wspiera MSP w zakresie wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologicznym, organizacyjnym oraz marketingowym.

INSPIRUJEMY.

Boba Dylana oraz zespół The Beatles, nie bali się eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi. Przełamywali bariery, wobec sprzeciwu niektórych fanów. Teraz to oni są inspiracją dla innych. Naszym zadaniem jest inspirowanie Twojej Firmy by zawsze dążyła do robienia rzeczy innowacyjnych, a nie powielała sprawdzonych, utartych wzorców i schematów działań. Budowanie powiązań, wynikających z bogactwa doświadczeń życiowych i zawodowych, pozwala nam i zarazem Twojej Firmie na czerpanie inspiracji z wielu branż.

INICJUJEMY.

W każdym z nas drzemie duży i niewykorzystany potencjał. Wierzymy, że każdy z nas może podbić świat swoją kreatywnością, przebojowością pomysłowością. Ważne jest jedynie zalezienie źródła inicjującego innowacyjne pomysły. Steve Jobs nie wynalazł iTunes, iPoda czy iPhona, zrobili to całkowicie inni ludzie w jego firmie. Jobs wskazał im idee, kontekst, cel do którego miały zmierzać ich pomysły, był dla nich bodźcem inspirującym innowacyjne pomysły. Z pewnością nie jesteśmy drugim Jobsem, ale za to Twoja Firma dzięki nam może stać się drugim Apple, w branży której funkcje.

WSPIERAMY.

Polityka wspierania innowacyjności to jeden z priorytetów europejskiej gospodarki i strategicznych celów Unii Europejskiej. Wspieranie innowacji w naszym wykonaniu polega na łączeniu elementów, których jeszcze nikt w Twojej Firmie nie umiał połączyć. Nasze wsparcie pozwala na usystematyzowanie podejścia do procesu innowacji. Celem naszego wsparcia jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań  m.in. w postaci nowych produktów,  innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych i szkoleniowych, lub  modeli biznesowych.

Rodzaje Innowacji wdrożonych w 2016 roku (Smart Industry Polska 2017)

Innowacje Produktowe 37.8%
Innowacje Procesowe 32.7%
Innowacje Marketingowe 15,5%
Innowacje Organizacyjne 8%
Brak wdrożenia innowacji 41.4%

Czym jest Innowacyjność ?

Najprościej można uznać, iż Innowacyjność to każda zmiana, która coś udoskonala, poprawia, daje nową jakość lub po prostu pozwala stworzyć coś nowego. Innowacyjność może dotyczyć każdej sfery naszego życia.  Istnieje wiele definicji w zakresie Innowacji. Joseph A. Schumpeter w swojej definicji Innowacji skupia się  na nowych kombinacjach czynników wytwórczych.  Jego definicja wskazuje, iż Innowacje to wprowadzenie nowych produktów oraz nowej metody wytwarzania, zdobycie nowych rynków, nowego źródła surowców, a także wprowadzenie nowych procesów gospodarczych. Peter F. Drucker wskazuje natomiast, iż Innowacyjność jest narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego przedsiębiorcy czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia nowych usług. Jego zdaniem Innowacja nie musi być techniczna, a nawet nie musi być materialna. Innowacyjność w naszych czasach jest na tyle ważna, iż determinuje  rozwój społeczno-gospodarczy kraju i regionów. Strategia Europa 2020 wskazuje Innowacyjność oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy jako jeden z priorytetów rozwoju gospodarki Unii Europejskiej.

LETS WORK TOGETHER

WE ARE ORIGINAL

Doubtless one leading reason why the world declines honouring us whalemen, is this: they think that, at best, our vocation amounts to a butchering sort of business; and that when actively engaged therein, we are surrounded by all manner of defilements. Butchers we are, that is true. But butchers, also, and butchers of the bloodiest badge have been all Martial Commanders whom the world invariably delights to honour. And as for the matter of the alleged uncleanliness of our business, ye shall soon be initiated into certain facts hitherto pretty generally unknown, and which, upon the whole, will triumphantly plant the sperm whale-ship.

DOING GOOD THINGS

WE ARE CREATIVE

Doubtless one leading reason why the world declines honouring us whalemen, is this: they think that, at best, our vocation amounts to a butchering sort of business; and that when actively engaged therein, we are surrounded by all manner of defilements. Butchers we are, that is true. But butchers, also, and butchers of the bloodiest badge have been all Martial Commanders whom the world invariably delights to honour. And as for the matter of the alleged uncleanliness of our business, ye shall soon be initiated into certain facts hitherto pretty generally unknown, and which, upon the whole, will triumphantly plant the sperm whale-ship.

Wide & Powerful

OUR SERVICES

Stubb did but speak out for well nigh all that crew. The frenzies of the chase had by this time worked them bubblingly up, like old wine worked anew. Whatever pale fears and forebodings some of them might have felt before.

Growing Stats

My brother felt no anxiety about us, as he knew from the description in the papers that the cylinder was a good two miles from my house. He made up his mind straight. Since then he had been skulking along.

Timely Deliveries

My brother felt no anxiety about us, as he knew from the description in the papers that the cylinder was a good two miles from my house. He made up his mind straight. Since then he had been skulking along.

Cloud Sharing

My brother felt no anxiety about us, as he knew from the description in the papers that the cylinder was a good two miles from my house. He made up his mind straight. Since then he had been skulking along.

Love Driven

My brother felt no anxiety about us, as he knew from the description in the papers that the cylinder was a good two miles from my house. He made up his mind straight. Since then he had been skulking along.

Media Masters

My brother felt no anxiety about us, as he knew from the description in the papers that the cylinder was a good two miles from my house. He made up his mind straight. Since then he had been skulking along.

Online Support

My brother felt no anxiety about us, as he knew from the description in the papers that the cylinder was a good two miles from my house. He made up his mind straight. Since then he had been skulking along.

RECENT FEEDBACK

Stubb did but speak out for well nigh all that crew. The frenzies of the chase had by this time worked them bubblingly up, like old wine worked anew. Whatever pale fears and forebodings some of them might have felt before.

Pride & Joy

LATEST WORK

Stubb did but speak out for well nigh all that crew. The frenzies of the chase had by this time worked them bubblingly up, like old wine worked anew. Whatever pale fears and forebodings some of them might have felt before.

PULSE IN NUMBERS

Stubb did but speak out for well nigh all that crew. The frenzies of the chase had by this time worked them bubblingly up, like old wine worked anew. Whatever pale fears and forebodings some of them might have felt before.

 
COFFEES OUT
 
LOVELY PEOPLE
 
MUSIC NOTES
 
SUNNY DAYS

Fast & Reliable

THE APP SPECIALISTS

Stubb did but speak out for well nigh all that crew. The frenzies of the chase had by this time worked them bubblingly up, like old wine worked anew. Whatever pale fears and forebodings some of them might have felt before.

Fast & Reliable

THE APP SPECIALISTS

Stubb did but speak out for well nigh all that crew. The frenzies of the chase had by this time worked them bubblingly up, like old wine worked anew. Whatever pale fears and forebodings some of them might have felt before.

 • Krzysztof Gawlik

  Wiceprezes Zarządu. Od 12 lat pracuje w ramach realizacji instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Doświadczenie w programowaniu i realizowaniu wsparcia dla początkującego biznesu (start-up) …

  Wiceprezes Zarządu
 • Antoni Rutka

  Ekspert ds. innwacji społecznych. Ekspert krajowy oceniający od roku 2005 projekty w ramach EFS i EFRR. Autor i realizator (w charakterze konsultanta) projektów …

  Ekspert ds. Innowacji Społecznych
 • Michał Adamczyk

  Prezes Zarządu Fundacji Akcelerator Innowacji. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji II kadencji 2016-2018 przy Ministrze Cyfryzacji (Zespół roboczy 2: Systemowe wsparcie dla cyfrowej …

  Prezes Zarządu
 • Joanna Mulik

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 12 lat związana z sektorem pozarządowym w obszarze gospodarki opartej na wiedzy, edukacji i szkoleń, kultury. Współpracowała z organizacjami …

  Ekspert ds. NGO
 • Agnieszka Antos

  Ekspert ds. prawnych. Absolwentka prawa, w 2015 r ukończyła aplikacje notarialną w Warszawie z wynikiem pozytywnym. Ekspert w zakresie prawa handlowego w szczególności umowy …

  Ekspert ds. prawnych

GET IN TOUCH WITH US

I care not to perform this part of my task methodically. But shall be content to produce the desired impression by separate citations of items, practically or reliably known to me as a whaleman. From these citations, I take it and dash.

Please wait...
Pulse Business Inc.
River Street, Blue Building, 1st. floor
5690-970 New york City
+1 (245) 785 952 354

Follow us on: Twitter | Facebook | YouTube

Proudly Developed By Pirenko.

Fundacja Akcelerator Innowacji | Kolejna witryna oparta na WordPressie